اهدا کنندگان ما، باهوش، تحصیلکرده، زیبا، سالم، با استعداد و دلسوز هستند.

همتا؛ پلتفرم اهدای تخمک

ناباروری از نظر عاطفی به اندازه کافی استرس زا است. در این میان تلاش برای یافتن یک اهدا کننده مناسب نیز مانند یک سفر دلهره آور به قلمروی ناشناخته برای بیشتر افراد است. ما با درک این موضوع همدلانه در کنار والدین آینده هستیم تا بتوانیم حس خوب خانواده بودن را به آن ها هدیه دهیم.

جستجو
جستجوی اهدا کنندگان تخمک
یک اهدا کننده تخمک شوید

یک اهدا کننده تخمک شوید

اهدا کنندگان زنانی فداکار و نوع دوست از هر طبقه ای هستند که تمایل دارند به افرادی که امکان بچه دارشدن ندارند کمک کنند تا با این هدیه کنار هم زندگی بهتری داشته باشند سفر اهدای تخمک خود را در همتا با نظارت یک تیم پزشکی دلسوز آغاز کنید. شما در تمام چرخه اهدای تخمک مشاوره دریافت خواهید کرد تا به شما کمک کند احساس آمادگی و اعتماد به نفس داشته باشید.

اهداکننده تخمک شوید

فرایند اهدای تخمک

آیا به اهدای تخمک فکر می کنید؟ احتماال سواالت زیادی در مورد آنچه در طول فرایند اهدای تخمک اتفاق می افتد دارید. به همین دلیل در همتا یک تیم مشاوره پزشکی در کنار شما خواهد بود تا شما را در طول چرخه اهدا راهنمایی کند.

ما 5 درصد از افرادی که ثبت نام می کنند را با غربالگری وارد سامانه جستجوی همتا می کنیم.

اهدا کنندگان ما، باهوش، تحصیلکرده، زیبا، سالم، با استعداد و دلسوز هستند.

غربالگری پزشکی برای اهدای تخمک

غربالگری در همتا

شما در یک فرایند دقیق غربالگری پزشکی، روانشناختی و اجتماعی خواهید شد.

قرارداد عاطفی و مالی در فرایند اهدای تخمک

قرارداد عاطفی و مالی

شما با قراردادی که بین همتا و مرکز درمان ناباروی عقد می شود تحت حمایت مادی قرار می گیرید.

بازیابی تخمک در فرایند اهدای تخمک

بازیابی تخمک

در روز بازیابی طی 30 دقیقه توسط پزشک متخصص باروری فرایند انجام می گیرد.

غربالگری اولیه پزشکی اهدای تخمک

اهدای تخمک اقدامی مهربانانه و سخاوتمندانه است که به افراد دیگر کمک می کند تا خانواده خود را تشکیل دهند. با توجه به این که از هر 7 زوج، 2 زوج در دنیا تحت تاثیر مشکالت ناباروری است می توانید به این موضوع افتخار کنید که به کسانی کمک می کنید تا بر این مشکل غلبه کنند

آزمایش AMH در غربالگری اولیه پزشکی

آزمایش خون(اندازه گیری سطح AMH خون )

انجام pap اسمیر در غربالگری اولیه پزشکی اهدای تخمک

انجام PAP اسمیر

آزمایش ادراری در فرایند غربالگری اولیه پزشکی اهدای تخمک

آزمایش ادراری

"بهترین اهدا کننده تخمک را پیدا کنید"

  • جستجو در سامانه همتا
  • فیلتر کردن براساس صفات مورد نظر
  • ارتباط با یک مشاور پزشکی
  • غربالگری های پزشکی، روان شناختی، اجتماعی
جستجو

چه افرادی شرایط اهدای تخمک دارند؟

ذخیره تخمدان در شرایط اهدای تخمک

ذخیره تخمدان در محدوده طبیعی

سیکل قاعدگی منظم در شرایط اهدای تخمک

سیکل قاعدگی منظم

شرایط سنی اهدای تخمک

سن بین 18-25

سابقه پزشکی سالم در اهدای تخمک

سابقه پزشکی سالم

آمادگی اهدا کننده

آمادگی برای اهدا

سبک زندگی سالم برای اهدای تخمک

سبک زندگی سالم

غیر سیگاری بودن اهدا کننده تخمک

غیرسیگاری

داشتن تخمدان های سالم

هردو تخمدان سالم

داشتن انگیزه انسان دوستانه

انگیزه انسان دوستانه